Actueel

Actueel

Bedrijfsrisicomanagement

Voor bestuurders die inzicht willen in de risico's op het gebied van veilige zorg, veilig werken, gebouw en bedrijfsvoering. Niet alle risico's kunnen worden vermeden. Het is echter wel mogelijk de risico's die u loopt in kaart te brengen en hier preventief op te reageren en een cultuur te kweken waarin oplettendheid en aandacht voor veiligheid een tweede natuur wordt voor medewerkers. LEES MEER

Risico indicatoren

De inspectie toetst  zorgaanbieders op een aantal risico indicatoren.  Op dit moment is handhygiëne een belangrijke risico indicator.  Alegra heeft een intern auditinstrument handhygiëne ontwikkeld waarmee de stand van zaken binnen de organisatie getoetst kan worden en aan de eis van de inspectie in deze voldaan wordt. Wij kunnen ook ondersteunen bij het voldoen aan de overige criteria. 

HKZ naar PREZO

Wij ondersteunen u bij de overstap van HKZ naar PREZO!  Perspekt stopt met het auditen voor het HKZ keurmerk en biedt keurmerkhouders de mogelijkheid over te stappen naar PREZO. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van organisaties bij die overstap. De omslag wordt vaak als vernieuwend ervaren. Prezo gaat in tegenstelling tot HKZ uit van het resultaat en laat organisaties vrij hoe dit resultaat te bereiken. Als u vragen heeft over deze overstap of over het HKZ of PREZO model neem dan contact met ons op.  Wij delen onze ervaring graag met u! 

Onderzoek vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onlosmakelijk verbonden met zorgorganisaties en spelen vaak een belangrijke rol voor uw cliënten. Peilt u de tevredenheid van deze groep wel eens? Alegra kan u helpen bij het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek  zodat u weet hoe u tevreden vrijwilligers zijn en wat u kunt doen om de vrijwilligers aan de organisatie te blijven verbinden.