Onafhankelijke audits

Onafhankelijke audits

Door middel van onze onafhankelijke audits kunt u uw kwaliteit zichtbaar maken naar externe partijen.  Denk hierbij aan audits op het gehele kwaliteitssysteem of deelaudits op het zorgleefplan, veiligheid, medicatie of uw personeelsbeleid. Wij maken een interne audit op maat en kunnen ook het bestaande auditteam begeleiden of opzetten.  Wij trainen de auditoren on the job, dat wil zeggen dat we de audit samen uitvoeren.  Zorgmensen zijn praktisch en dat zijn wij ook, en uit onze ervaring blijkt dat de interne auditoren op deze wijze de finesses van het auditen snel onder de knie krijgen.